Serwis internetowy korzysta z cookies Dowiedz się więcej Rozumiem, nie pokazuj mi tego komunikatu więcej
Sklep Prywatnego Zdrowia
tekno domino

Prywatne Zdrowie > Kliniki i placówki medyczne > Województwo mazowieckie > Warszawa > Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Testery perfum Calvin Klein, Hugo Boss, Bijan, Burberry, Chloe, Davidoff i Elizabeth Arden Sprawdzam!
Prywatne Zdrowie – Kliniki i placówki medyczne

Kliniki i placówki medyczne

Centralny Szpital Kliniczny Mswia

Miasto: Warszawa

W skrócie

Zgłoś korektę

Formularz zgłaszania korekty

Adres korespondencyjny:
Warszawa ul. Wołoska 137
Telefon stacjonarny:
(022) 508-20-00 - centrala

Mapa

Opis

Poradnia Specjalistyczno-Konsultacyjna CSK MSWiA znajduje się w budynku I, usytuowanym w głębi parku (wjazd od ul. Miłobędzkiej). Poradnia posiada gabinety lekarzy specjalistów, gabinety zabiegowe oraz Centrum Dermatologii Estetycznej, Centrum Medycyny Sportowej, Poradnię Zaburzeń Pamięci. W poradni świadczone są fachowe usługi medyczne, realizowane przez profesorów a także doktorów nauk medycznych.

 

Klinika Kardiologii Zachowawczej

i


 

tel. (22) 508 16 70
fax (22) 508 16 18
e-mail: kardiologia.zachowawcza@cskmswia.pl

 

Klinika Kardiologii Zachowawczej składa się z 3 części:

 • Oddziału klinicznego z 39 łóżkami;
 • Części diagnostycznej, w skład której wchodzą pracownie diagnostyki nieinwazyjnej, tzn. echokardiografii (pracownia dysponuje najwyższej klasy aparatami echokardiograficznymi SONOS 5500, VIVID 3), elektrokardiografii, testów wysiłkowych, 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera;
 • Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej i Nadciśnieniowej, zlokalizowanej w Poliklinice przy ul. Wołoskiej.

Część diagnostyczna Kliniki prowadzi szeroką działalność usługową, wykonując badania zarówno dla chorych leczonych w Klinice, jak i hospitalizowanych we wszystkich klinikach i oddziałach, a także pacjentów kierowanych na badania przez lekarzy kardiologów z Poradni Kardiologicznych, będących w strukturze CSK MSWiA.
W ramach ciągłości opieki nad chorymi hospitalizowanymi, lekarze pracujący w Klinice konsultują i przyjmują chorych w Poradni Kardiologicznej w godzinach 8.00 – 20.00.
Do kliniki o profilu ściśle kardiologicznym kierowani są chorzy z chorobą niedokrwienną serca, wadami serca, zaburzeniami rytmu, niewydolnością serca.
Jedną ze specjalności Kliniki jest leczenie chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i z ciężkimi postaciami niewydolności krążenia,  w tym diagnostyka i wstępna kwalifikacja chorych do transplantacji serca. Klinika ściśle współpracuje z Kliniką Kardiologii Inwazyjnej i Kardiochirurgią w zakresie badań i metod leczenia inwazyjnego, a także Zakładem Radiologii w zakresie nieinwazyjnych badań serca metodą rezonansu magnetycznego oraz nieinwazyjnych badań serca i naczyń wieńcowych techniką wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej.

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 

tel. (22) 508 14 50/51/52
fax. (22) 508 14 34
e-mail: anestezja@cskmswia.pl 

 

W Oddziale Intensywnej Terapii dyżurują lekarze anestezjolodzy z największym doświadczeniem oraz pielęgniarki po specjalistycznym szkoleniu w zakresie intensywnej terapii (jedna pielęgniarka ma pod opieką dwóch pacjentów). Stany zagrożenia życia pojawić się mogą w przebiegu wielu chorób, ale większość charakteryzują się występowaniem niewydolności oddechowej i krążeniowej oraz niewydolności innych narządów (w różnych konfiguracjach): ośrodkowego układu nerwowego, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i szpiku. W terapii stanów zagrożenia życia stosowane są nowoczesne techniki medyczne, w tym:

 •  wentylacja mechaniczna z zastosowaniem różnych technik oddechowych (CPAP, PCV, PSV)
 • farmakologiczne wspomaganie krążenia z użyciem katecholamin
 • hemofiltracja, hemodiafiltracja.
        Postępy leczenia oceniane są z pomocą systemów monitorujących najważniejsze parametry fizjolo-giczne: wymianę gazową w płucach (pulsoksymetria, kapnografia), parametry hemodynamiki w tym rzut minutowy serca, diurezę. Diagnostykę i leczenie ułatwia dostęp do najnowszych technik obrazowania, w tym ultrasonografia doplerowska, tomografia rezonansu magnetycznego i tomografia komputerowa.

 

        Każdy chory po przyjęciu do szpitala na oddział zabiegowy jest badany przez anestezjologa w celu dokładnego przygotowania do operacji i znieczulenia, zmniejszenia lęku przed zabiegiem i skrócenia po-bytu w szpitalu. Ponowny kontakt chorego z anestezjologiem przeprowadzającym znieczulenie następuje dzień przed operacją. Wizyta przedoperacyjna ma na celu:

 

 • nawiązanie osobistego kontaktu z pacjentem
 • ocenę stanu fizycznego i psychicznego
 • ocenę ryzyka operacji i znieczulenia
 • wybór postępowania anestezjologicznego
 • zlecenie leków uspakajających
 • uzyskanie zgody na znieczulenie

         W zależności od rodzaju operacji, stanu ogólnego pacjenta oraz w miarę możliwości jego preferencji wykonywane jest znieczulenie ogólne wziewne z użyciem nowoczesnych anestetyków wziewnych (izoflu-ran, sevofluran), znieczulenie ogólne całkowicie dożylne (TIVA), znieczulenie przewodowe bądź znieczulenie połączone (ogólne + przewodowe). Ze znieczuleń przewodowych najczęściej wykonywane są zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe oraz blokady splotów i pni nerwowych.

Podczas operacji nad bezpieczeństwem chorego czuwa doświadczony lekarz specjalista anestezjolo-gii i intensywnej terapii z pomocą pielęgniarki anestezjologicznej. Właściwy nadzór nad chorym umożli-wiają nowoczesne systemy monitorujące podstawowe funkcje życiowe. W przypadku rozległych zabiegów oraz zaburzeń w funkcjonowaniu układu oddechowego i krążenia opieka w pierwszych dobach pooperacyjnych sprawowana jest w Oddziale Intensywnej Terapii.
 

Lokalizacja: IV piętro, blok D

Liczba łóżek: Oddział Intensywnej Terapii posiada 8 łóżek wyposażonych w kardiomonitory z pełnym oprzyrządowaniem do monitorowania inwazyjnego, respiratory najnowszej generacji, respiratory trans-portowe, pompy infuzyjne, układy do czynnego ogrzewania pacjenta. Klinika specjalizuje się w leczeniu wstrząsu septycznego, zespołu ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS), powikłań ciąży i połogu (zespół HELLP, zatorowość płucna).

Godziny funkcjonowania:
całodobowo

 

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii 

tel: (22) 508 12 17
fax. (22) 508 12 66
 

 

Klinika świadczy usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ oraz usługi komercyjne wg cennika Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
Wysoki poziom świadczonych usług zapewnia wyszkolony personel medyczny oraz wykorzystanie w diagnostyce i terapii najnowszych osiągnięć medycyny zarówno w zakresie technik operacyjnych jak i prowadzenia leczenia w okresie przed- i pooperacyjnym.
        Klinika posiada 14 łóżek na salach 2, 3 i 4 osobowych, w większości z własnym węzłem sanitarnym, nowocześnie wyposażoną salę operacyjną zapewniającą ciągłość pracy zabiegowej.
Do leczenia stacjonarnego w Klinice przyjmowani są chorzy z ważnym skierowaniem do szpitala po odbyciu konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii.
O terminie przyjęcia chorzy są informowani indywidualnie (telefonicznie) na około 14 dni przed datą hospitalizacji.
 
Godziny funkcjonowania: całodobowo

Lokalizacja:

 • Klinika Chirurgii: VI piętro, blok B
 • Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii: V piętro, blok B

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 

Telefon do sekretariatu: (22) 508 12 59 / 508 12 78
Fax: (22) 508 12 51
e-mail: chirurgiaogolna@cskmswia.pl

 

Klinika świadczy usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ oraz usługi komercyjne wg cennika Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Klinika pracuje w trybie całodobowym, pełni codziennie ostry dyżur chirurgiczny.  

        Wysoki poziom świadczonych usług zapewnia wyszkolony personel medyczny oraz wykorzystanie w diagnostyce i terapii najnowszych osiągnięć medycyny zarówno w zakresie technik operacyjnych jak i prowadzenia leczenia w okresie przed- i pooperacyjnym.

Lokalizacja:

 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: IV pietro, blok B.
 • Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: V piętro, blok B.
        Klinika posiada 54 łóżka w salach 3 i 4 osobowych, w większości z własnym węzłem sanitarnym. Dwie nowocześnie wyposażone sale operacyjne zapewniają ciągłość pracy zabiegowej Kliniki, również w ramach pełnionego codziennie ostrego dyżuru chirurgicznego. Do leczenia stacjonarnego w Klinice przyjmowani są chorzy z ważnym skierowaniem do szpitala po odbyciu konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym Kliniki Chirurgii. O terminie przyjęcia chorzy są informowani indywidualnie na około 14 dni przed datą hospitalizacji.

Godziny funkcjonowania – całodobowo.

 

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii 

tel. (22) 508 12 40
fax. (22) 508 10 44
e-mail: gastroenterologia@cskmswia.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii dysponuje najnowocześniejszym sprzętem umożliwiającym wykonanie pełnego zakresu badań i zabiegów dotyczących górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (zabiegi tamowania krwawienia z przewodu pokarmowego, polipektomie, endoskopowa terapia schorzeń dróg żółciowych i trzustki z usuwaniem złogów i protezowaniem, udrażnianie zmian nowotworowych przy pomocy beamara argonowego).
 
Lokalizacja: II piętro, blok E

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii ze Stacją Dializ 

tel. (22) 508 12 00
e-mail: nefrologia@cskmswia.pl

Klinika Nefrologii oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nerek. Przeprowadzane są tu zabiegi transplantacji nerek, w tym realizowany jest program przeszczepów rodzinnych.
Spośród głównych metod leczenia nerek stosowanych w Klinice wymienić należy: farmakologiczne (immunosupresja, immunomodulacja) oraz nerkozastępcze (HD, CADO, hemofiltracja), plazmafereza. Klinika posiada Stację Dializ z 7 stanowiskami do prowadzenia hemodializ. 

 

Lokalizacja: III piętro, blok D

Liczba łóżek: 26 w tym 4 łóżka transplantacyjne

 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
 

tel.: (22) 508 14 05
tel/fax: (22) 508 14 00
e-mail:
endokrynologia@cskmswia.pl

 

W Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii wykonujemy pełen zakres szybkiej diagnostyki i leczenia schorzeń endokrynologicznych (tarczycy, nadnerczy, przytarczyc, przysadki), a także cukrzycy oraz jej ostrych i przewlekłych powikłań. Prowadzimy diagnostykę i leczenie zespołu metabolicznego, nadciśnienia tętniczego i otyłości.   Zapewniamy stałą poszpitalną opiekę, którą prowadzą pozostające w ścisłej współpracy z Kliniką Poradnia Endokrynologiczna i Centrum Diabetologiczne, prowadzące także poradnictwo w zakresie planowania rodziny i wyboru zawodu przez chorego na cukrzycę, edukację chorego i rodziny w zakresie diety, samokontroli i techniki wstrzykiwania insuliny, badania wykrywające cukrzycę utajoną i jej profilaktykę w grupach ryzyka, leczenie otyłości, a także hiperlipidemii niezależnej od cukrzycy.
        W Pracowni Densytometrii wykonujemy badania densytometryczne kości u dorosłych nowoczesnym aparatem PRODIGY LUNAR. Badania obejmują najczęściej szyjkę kości udowej i kręgosłup lędźwiowy. Badanie trwa około 5 minut i jest całkowicie bezpieczne.
    Po badaniu możliwe jest wdrożenie specjalistycznego leczenia w podlegającym Klinice Centrum Osteoporozy mieszczącym się obok Pracowni Densytometrii. Trafiają tu pacjenci z grup ryzyka zachorowania na osteoporozę, zarówno z niewielkim ubytkiem masy kostnej (osteopenią), jak i bardziej zaawansowaną osteoporozą.

Liczba łóżek w klinice: 36
    2 sale dwuosobowe
    3 sale czteroosobowe
    4 sale pięcioosobowe

Godziny funkcjonowania:
czynna całodobowo

 

Klinika Dermatologii 

tel. (22) 508 14 81
fax (22) 508 14 92
e-mail: dermatologia@cskmswia.pl

 

Szanowni Państwo,
zapraszam Państwa do otwartej w 1998 roku Kliniki Dermatologii, która po przebudowie i dokonaniu zmian organizacyjnych odpowiada najwyższemu poziomowi światowemu pod względem nowoczesności wyposażenia, estetyki wnętrz i standardu usług. Jest ogólnie dostępna dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz dla tych, którzy chcą skorzystać z odpłatnej usługi dermatologicznej.

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
 

 

ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY KLINIKI DERMATOLOGII:
Godziny funkcjonowania: czynny całodobowo.
Liczba łóżek: 6

 • 4 sale chorych (1-, 2- lub 3-osobowe)
 • we wszystkich salach telewizory oraz telefony z możliwością odbierania rozmów przychodzących
 • część sal dla pacjentów wyposażona w aneks WC/prysznic

Klinika Kardiologii Inwazyjnej
 

tel.: (22) 508 11 00
fax. (22) 845 41 30
e-mail: kardiologia.inwazyjna@cskmswia.pl

 

Klinika Kardiologii Inwazyjnej powstała w październiku 2001 roku w wyniku podziału Oddziału Klinicznego Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Z wyjściowej liczby 43 łóżek, po dokonanych w 2003 roku remontach zwiększyła się ona do 65.
Klinika Kardiologii Inwazyjnej jako całość posiada przyznany przez Konsultanta Krajowego najwyższy stopień referencyjności (IIIA) oraz nadaną przez Ministra Zdrowia akredytację dla szkolenia w zakresie specjalizacji z kardiologii. W roku 2003 leczonych w niej było ponad 2800 chorych.
 
W skład Kliniki Kardiologii Inwazyjnej wchodzą:

Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK); 23 łóżka monitorowane - Kierownik – dr n. med. Hanna Rdzanek
Pododdział  Kardioangiografii i Elektrofizjologii; 42  łóżka - Kierownik – lek. med. Maria Jaworska; lek. med. Tomasz Kulawik
Pracownia Kardioangiografii; Kierownik – lek. med. Jarosław Rzezak
Pracownia Elektrofizjologii;  Kierownik – lek. med. Jacek Kuśnierz
Poradnia Przykliniczna; Kierownik – lek. med. Anna Radowicka
 
        Wyposażenie Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej pozwala leczyć chorych na miarę XXI-go wieku. Składa się na to: zamontowanie najnowszego systemu monitorującego  firmy Philips (INTELLIVUE), ułatwiającego leczenie chorych ze wstrząsem kardiogennym (posiada m.in. opcję monitorowania hemodynamicznego), czy z zaburzeniami rytmu serca (zapewnia ocenę telemetryczną chorych). Ponadto na wyposażeniu OIOK znajdują się również: pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, respiratory oraz stymulatory do czasowej stymulacji serca.
     W Pododdziale Kardioangiografii i Elektrofizjologii wykonywane są takie procedury jak: test ze stołem uchylnym (tilt test), stymulacja przezprzełykowa oraz przezżylne badanie eletrofizjologiczne. Ponadto w Pracowni Elektrofizjologicznej dokonywane są implantacje kardiostymulatorów (w tym resynchronizujących przedsionki i lewą komorę), automatycznych kardiowerterów - defibrylatorów oraz zabiegi ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF). Te ostatnie  zaczęto wykonywać w drugiej połowie 2003 roku. Długa lista oczekujących chorych jest najlepszym dowodem, że zainicjowanie programu ablacyjnego było słuszną decyzją. Ponadto, zdając sobie sprawę z potrzeb naszych pacjentów w najbliższych planach jest pozyskanie aparatury (typu CARTO) niezbędnej  do wykonywania zabiegów o najwyższym stopniu trudności (np. w migotaniu przedsionków).
        W ramach Pododdziału wykonywany jest praktycznie pełny zakres przezskórnych  procedur kardiologicznych. Poza tzw. procedurami wieńcowymi (tj. koronarografii oraz angioplastyki wieńcowej) są to: biopsje endomiokardialne, implantacje filtrów żylnych, ablacje alkoholowe  przegrody międzykomorowej oraz angioplastyki tętnic  szyjnych. Ponadto zespół jest przygotowany do wykonywania przezskórnych walwuloplastyk mitralnych  i do zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej. Wszystko wskazuje na to, że umieszczenie tych procedur w katalogu NFZ pozwoli na ich rutynowe wykonywanie, a tym samym na wdrożenie wspólnego z neurologami programu dotyczącego diagnostyki i leczenia wad serca (przede wszystkim ubytków przegrody międzyprzedsionkowej) u chorych z udarami mózgu oraz ich prewencji.
       Pod koniec ubiegłego roku dla Kliniki Kardiologii Inwazyjnej zakupiono najnowszej generacji kardioangiograf firmy Siemens, który uzupełnił zainstalowany pod koniec 1998 roku aparat firmy TOSHIBA. Na tym drugim aparacie, obok koronarografii i angioplastyk wieńcowych wykonywane są również procedury z grupy elektrofizjologicznych (głównie implantacje kardiostymulatorów), w tym te bardziej skomplikowane  (np. stymulacji resynchronizującej  czy ablacji RF). Na wyposażeniu Pracowni Kardioangiografii znajdują się ponadto: pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,  aparat do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) oraz aparat do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR).  
        Dzięki wyposażeniu sprzętowemu oraz kwalifikacjom kadry lekarskiej Pracownia Kardioangiograficzna Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA została zaliczona (jako jedna z 8 w kraju) przez Zarząd Główny PTK do grona pracowni referencyjnych, tj. najbardziej zaawansowanych w dziedzinie procedur przezskórnych. W oparciu o tę właśnie Pracownię od 2 lat na terenie CSK MSWiA odbywają się cyklicznie Ogólnopolskie Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej. W trakcie wspomnianych Warsztatów obok naukowych prezentacji do sali wykładowej „na żywo”  są transmitowane przezskórne zabiegi interwencyjne.

        Pracownicy Kliniki Kardiologii Inwazyjnej obok aspiracji zawodowych starają się dbać o rozwój naukowy. Stąd w tej chwili trzech z nich pracuje nad swoimi rozprawami doktorskimi, cały Zespół realizuje 3 tematy KBN-owskie. Do głównych kierunków badawczych Kliniki zaliczyć należy: 

 • Czynnościowa ocena stopnia zwężenia wieńcowego przy pomocy pomiarów gradientu przezzwężeniowego.
 • Ocena mechanizmów  powiększenia światła naczynia na skutek przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej w oparciu o wewnątrzwieńcową ultrasonografię.
 • Ostre zespoły wieńcowej: patofizjologia oraz leczenie. W tym inwazyjna ocena blaszki ranliwej (vulnerable plaque).
 • Markery biochemiczne w diagnostyce, prognozowaniu oraz leczeniu niewydolności serca.
 • Nowe technologie w kardiologii interwencyjnej, w tym stenty uwalniające leki antyproliferacyjne.

Lokalizacja: Blok A, B, piętro III
Godziny funkcjonowania: całodobowo

 

Klinika Neurochirurgii


 

tel. (22) 508 17 20/17 21
fax (22) 508 17 28
e-mail: neurochirurgia@cskmswia.pl

 

Klinika wykonuje pełen zakres diagnostyki i leczenia z zakresu nowoczesnej neurochirurgii: neuroonkologii (np. operacje pierwotnych i przerzutowych guzów mózgu i kanału kręgowego), neuroendokrynologii (np. operacje gruczolaków przysadki, dojście "przeznosowe", dojście czaszkowo - oczodołowe), neurochirurgii naczyniowej (np. operacje tętniaków, tętnic mózgowych i naczyniaków mózgu), neurochirurgii czynnościowej (np. operacyjne leczenie padaczki, zespołów bólowych, różnych postaci wodogłowia), neurotraumatologii (np. diagnostyka i leczenie urazów czaszki, usunięcie krwiaków, operacje uszkodzeń nerwów obwodowych). W najbliższym czasie wdrożone zostanie leczenie choroby Parkinsona przez wykonywanie głębokich mózgowych lezji stereotaktycznych.

Lokalizacja:

 • Klinika Neurochirurgii: V piętro, blok B,
 • Gabinety lekarskie: gabinety lekarskie VI piętro, blok B.

Klinika Neurochirurgi dysponuje:

 • 27 łóżkami (łazienki przy salach chorych, zainstalowane na salach telewizory kolorowe), w tym 4 w warunkach intensywnego nadzoru z monitorowaniem podstawowych czynności życiowych i możliwością monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • lasererem operacyjnym diodowym - firmy Dornier
 • salą opatrunkową
 • własnym Blokiem Operacyjnym z 2 salami operacyjnym wyposażonymi w nowoczesne mikroskopy operacyjne, zestaw do stereotaksji mózgowej, monitor rentgenowski do badań śródoperacyjnych, aparat do śródoperacyjnego badania USG mózgu, nowoczesny aspirator ultradźwiękowy, urządzenie do szybkoobrotowego frezowania kości (w trakcie zakupu są: neuroendoskop)
 • stałą możliwością wykonywania tomografii komputerowej głowy, arteriografii naczyń mózgowych i magnetycznego rezonansu jądrowego.

Godziny funkcjonowania: całodobowo

 Lekarze przyjmujący w tej placówce Przypisz lekarza

Imię i Nazwisko Specjalizacje Dotatkowe
informacje
dr Marek Szczerbicki Neurochirurgia Szczegóły
dr Alina Lisawa Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Agnieszka Abramczyk Szczegóły
lek. med. Sławomir Rejowski Choroby zakaźne Szczegóły
lek. med. Joanna Podgórska Choroby zakaźne Szczegóły
lek. med. Ewa Gliwińska Choroby zakaźne Szczegóły
lek. med. Izabela Czopińska Okulistyka Szczegóły
lek. med. Joanna Major-gralec Okulistyka Szczegóły
lek. med. Radosław Kaźmierczak Okulistyka Szczegóły
lek. med. Monika Lipiniowiecka Okulistyka Szczegóły
lek. med. Grzegorz Róg Okulistyka Szczegóły
lek. med. Anna Makulska Okulistyka Szczegóły
lek. med. Agnieszka Shein filipowicz Okulistyka Szczegóły
lek. med. Ewa Kardasiewicz wyglądała Okulistyka Szczegóły
lek. med. Halina Taborowicz dziedzic Okulistyka Szczegóły
lek. med. Cezary Wójtowicz Okulistyka Szczegóły
lek. med. Ewa Filipiak Okulistyka Szczegóły
dr Agnieszka Siennicka Okulistyka Szczegóły
dr Joanna Sempińska-szewczyk Okulistyka Szczegóły
prof. Lidia Rudnicka Dermatologia Wenerologia Szczegóły
lek. med. Magdalena Kędzierska Dermatologia Wenerologia Szczegóły
dr Elżbieta Szymańska Dermatologia Wenerologia Szczegóły
lek. med. Adriana Rakowska Dermatologia Wenerologia Szczegóły
lek. med. Małgorzata Maj Dermatologia Wenerologia Szczegóły
lek. med. Anna Baran Dermatologia Wenerologia Szczegóły
lek. med. Monika Słowińska Dermatologia Wenerologia Szczegóły
dr Anita Tarajkowska-olejnik Dermatologia Szczegóły
lek. med. Ewa Piekarczyk Dermatologia Wenerologia Szczegóły
lek. med. Beata Góralska Dermatologia Wenerologia Szczegóły
dr Joanna Czuwara-ładykowska Dermatologia Wenerologia Szczegóły
dr Elżbieta Kowalska-olędzka Ginekologia Szczegóły
dr Justyna Sicińska Dermatologia Wenerologia Szczegóły
dr Bogusław Kostkiewicz Neurochirurgia Neurotraumatologia Szczegóły
dr Monika Barczewska Neurochirurgia Neurotraumatologia Szczegóły
dr Andrzej Sobieraj Neurochirurgia Neurotraumatologia Szczegóły
dr Tomasz Krzymiński Neurochirurgia Neurotraumatologia Szczegóły
lek. med. Renata Ługiewicz Neurologia Szczegóły
lek. med. Diana Paszkiewicz Neurologia Szczegóły
lek. med. Marzena Ułamek Neurologia Szczegóły
lek. med. Maciej Zarębiński Neurologia Szczegóły
lek. med. Jolanta Kwiatek-majkusiak Neurologia Szczegóły
lek. med. Aleksandra Łagun Alergologia Pediatria Szczegóły
dr Anna Pfeffer-baczuk Neurologia Szczegóły
prof. Maria Barcikowska-kotowicz Neurologia Szczegóły
lek. med. Magdalena Monkiewicz-kołodziejczyk Pediatria Szczegóły
lek. med. Zofia Czarnowska Pediatria Szczegóły
lek. med. Karolina Ratajczyk-pekrul Pediatria Szczegóły
dr Tomasz Kmieć Neurologia dziecięca Szczegóły
dr Katarzyna Bieganowska Kardiologia dziecięca Szczegóły
lek. med. Marta Suchcicka Neurologia Szczegóły
dr Joanna Żytyńska-daniluk Neonatologia Szczegóły
lek. med. Małgorzata Łukomska Dermatologia Szczegóły
dr Iwona Grzanka-chracewicz Pediatria Szczegóły
lek. med. Witold Raj Pediatria Szczegóły
dr Zbigniew Sonnenberg Otolaryngolog Szczegóły
lek. med. Agnieszka Gutowska Otolaryngolog Szczegóły
lek. med. Małgorzata Sznajder-łuczak Otolaryngolog Szczegóły
lek. med. Monika Jastrzębowska Pediatria Szczegóły
prof. Zdzisław Kruszyński Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Piotr Orlicz Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Ewelina Pirsztuk Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Maciej Schubert Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Andrzej Tracz Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Krzysztof Łabuś Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Maciej Puchniewicz Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Dariusz Kowal Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Piotr Szewczy Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Jacek Rosa Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Monika Niewińska Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
dr Zygmunt Musur Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
dr Tomasz Brzóska Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Bronisława Fidzińska-hektus Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Irena Schuber Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Mirosław Stempniewski Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Alicja Pałka Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Magdalena Zielińska Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Paweł Kowieski Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
Dr Andrzej Gietka Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Reumatologia Szczegóły
lek. med. Magdalena Kaim Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Jacek Mocarski Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Agnieszka Wysocka-moskwa Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Konrad Michalski Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Aldona Dmochowska Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Maja Wójcik Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Murwan Hassan Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Aleksandra Badtke Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Magdalena Lizut Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Marek Janiak Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Waldemar Łepacki Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
lek. med. Sławomir Sypuła Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Marek Odrobiński Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Joanna Rozbicka Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
dr Elwira Stasiakowska-badura Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Barbara Gołembiewska-goncikowska Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Grażyna Wiśniewska Psychiatria Szczegóły
lek. med. Renata Romańska Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Dominik Drobiński Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
dr Ryszard Golnik Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
lek. med. Iwona Milewska-tyszkiewicz Psychiatria Szczegóły
lek. med. Malwina Janeczek Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Magdalena Bąk Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Magdalena Jagiełło Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Marzena Baranowska Pediatria Szczegóły
lek. med. Jolanta Sobczyk Pediatria Szczegóły
lek. med. Beata Radomska Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Ewa Żylińska Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Marcin Korzeniowski Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Magdalena Sztechman-czub Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Przemysław Chmielewski Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Wojciech Stadnicki Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Marcin Ratyński Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Edyta Domańska Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Paweł Panin Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Irena Kalińska Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Anna Błachowicz Choroby wewnętrzne Endokrynologia Szczegóły
lek. med. Ewa Klamczyńska Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Zbigniew Lorenc Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
dr Marek Kochmański Hipertensjologia Kardiologia Szczegóły
lek. med. Beata Kozielec Psychiatria dziecięca Szczegóły
lek. med. Joanna Karpińska Choroby wewnętrzne Endokrynologia Szczegóły
dr Włodzimierz Jurek Medycyna sportowa Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
lek. med. Elżbieta Szczepanik Pediatria Szczegóły
dr Alicja Milarczyk Choroby wewnętrzne Diabetologia Szczegóły
lek. med. Piotr Pytlak Neurochirurgia Neurotraumatologia Szczegóły
lek. med. Marcin Konopielko Neurochirurgia Neurotraumatologia Szczegóły
lek. med. Andrzej Otto Chirurgia ogólna Szczegóły
lek. med. Krzysztof Dereń Chirurgia ogólna Szczegóły
lek. med. Grzegorz Jodkowski Chirurgia ogólna Szczegóły
lek. med. Andrzej Nagat Chirurgia ogólna Szczegóły
dr Maciej Dratwicki Chirurgia ogólna Szczegóły
prof. Edward Franek Choroby wewnętrzne Endokrynologia Hipertensjologia Szczegóły
dr Krzysztof Bojakowski Chirurgia ogólna Szczegóły
dr Andrzej Olender Chirurgia ogólna Szczegóły
dr Adam Mazurkiwicz Chirurgia naczyniowa Chirurgia ogólna Szczegóły
dr Maciej Sybilski Chirurgia naczyniowa Chirurgia ogólna Szczegóły
prof. Piotr Andziak Chirurgia naczyniowa Chirurgia ogólna Szczegóły
lek. med. Bożena Kryszałowicz Choroby wewnętrzne Diabetologia Szczegóły
dr Paweł Ambroziak Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
dr Robert Omilian Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
dr Andrzej Ruszczak Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
dr Jacek Malesza Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
dr Piotr Żbikowski Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
dr Mirosław Sypuła Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
dr Stefan Juchnicki Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
dr Bożena Jaszczyk Choroby wewnętrzne Szczegóły
dr Małgorzata Wisłowska Choroby wewnętrzne Reumatologia Szczegóły
lek. med. Katarzyna Walkiewicz-pielaszek Choroby wewnętrzne Reumatologia Szczegóły
lek. med. Anna Feliś-giemza Choroby wewnętrzne Reumatologia Szczegóły
lek. med. Agnieszka Romanowicz Choroby wewnętrzne Szczegóły
dr Tomasz Kulawik Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Rafał Krzyżewski Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Jacek Kuśnierz Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Bogdan Lech Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Anna Radowicka Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Jarosław Rzezak Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Andrzej Słysz Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
lek. med. Piotr Kwiatkowski Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Rafał Mańczak Choroby wewnętrzne Szczegóły
dr Aneta Gziut Choroby wewnętrzne Szczegóły
dr Tomasz Pawłowski Choroby wewnętrzne Szczegóły
dr Agnieszka Pawlak Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Piotr Seweryniak Choroby wewnętrzne Szczegóły
dr Hanna Rdzanek Choroby wewnętrzne Kardiologia Szczegóły
dr Zofia Magner-krężel Medycyna rodzinna Szczegóły
lek. med. Marlena Harasimczuk Medycyna rodzinna Szczegóły
lek. med. Ludwika Szumowska Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Marta Morawska-hermanowicz Choroby wewnętrzne Szczegóły
dr Karolina Bujalska Choroby wewnętrzne Szczegóły
dr Krystyna Trzciąkowska Psychiatria Szczegóły
dr Jacek Sobkowiak Psychiatria Szczegóły
lek. med. Dorota Wakuła Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Małgorzata Stasiek Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Jolanta Białousz Psychiatria Szczegóły
lek. med. Anna Iwanek-zakrzewska Psychiatria dziecięca Szczegóły
lek. med. Luiza Napiórkowska Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Agnieszka Jarosz Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Elżbieta Burna-draśković Psychiatria Szczegóły
lek. med. Krystyna Kmieć-jarecka Psychiatria Szczegóły
lek. med. Conka Georgijewa-wnukowska Psychiatria Szczegóły
lek. med. Hanna Bogdanowicz-siek Pediatria Szczegóły
lek. med. Małgorzata Woźniak Pediatria Szczegóły
lek. med. Ewa Kaszuba-wojtachnio Choroby wewnętrzne Diabetologia Szczegóły
lek. med. Teresa Łomińska Choroby wewnętrzne Diabetologia Szczegóły
lek. med. Marzena Kwiatkowska Pediatria Szczegóły
lek. med. Elżbieta Piechowska-jóźwiak Pediatria Szczegóły
dr Tadeusz Budlewski Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Stefan Sawicki Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Elżbieta Milik Alergologia Pediatria Pulmonologia Szczegóły
lek. med. Katarzyna Andree-łapińska Medycyna rodzinna Szczegóły
lek. med. Anna Daszkowska Medycyna rodzinna Szczegóły
lek. med. Paweł Jagielski Medycyna rodzinna Szczegóły
lek. med. Jadwiga Borowik-skwarek Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Bożena Bazga-kornata Choroby wewnętrzne Szczegóły
lek. med. Elżbieta Zwierzyńska Neurologia Szczegóły
lek. med. Joanna Strzelecka Pediatria Szczegóły
lek. med. Radosław Woźniak Neurologia Szczegóły
lek. med. Anna Wolniewicz Pediatria Szczegóły
dr Jarosław Pniewski Neurologia Szczegóły
dr Jerzy Mieszkowski Neurologia Szczegóły
dr Jolanta Finowicka-walczyna Neurologia Szczegóły
dr Małgorzata Dorobek Neurologia Szczegóły
lek. med. Małgorzata Michalczuk Pediatria Szczegóły
lek. med. Agnieszka Picewicz Pediatria Szczegóły
lek. med. Renata Samocka Neurologia Szczegóły
dr Janusz Czernel Chirurgia ogólna Szczegóły
dr Andrzej Dobracki Ortopedia Traumatologia narządu ruchu Szczegóły
lek. med. Dorota Chwalińska Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
dr Jolanta Czajkowska Alergologia Choroby płuc Pediatria Szczegóły
dr Ewa Wasilewska Ginekologia Szczegóły
dr. Ireneusz Ziobrowicz Chirurgia ogólna Szczegóły
dr n.med. Piotr Pulik Choroby wewnętrzne Szczegóły
dr n.med. Wojciech Matuszewski Choroby wewnętrzne Szczegóły
Lek. med. Ewa Jastrzębska-Szyszko Laryngologia Szczegóły
dr Michał Namirski Ginekologia Szczegóły
Dr n. med. Andrzej Szmurło Dermatologia Wenerologia Szczegóły
lek. med. Magdalena Jarosz Anestezjologia Intensywna terapia Szczegóły
dr Jadwiga Borowik Lekarz rodzinny Szczegóły
lek. n. med. Krzysztof Braun Chirurgia ogólna Szczegóły

Świadczone usługi medyczne Przypisz usługę

Aktualnie nie dysponujemy informacjami na temat świadczonych usług medycznych.

Kontraktowe pakiety ubezpieczeniowe

Aktualnie nie dysponujemy informacjami na temat kontraktowych ubezpieczycieli.

Twoja ocena

Oceniać mogą tylko osoby zarejestrowane w serwisie

Załóż konto i/lub Zaloguj się

Opinie internautów

Dodaj swoją opinię

 1. Brak Avatara

  tomek

  Data dodania:
  08 Grudzień 2008

  To w tym szpitalu leczył doktor G?

 2. Brak Avatara

  zwykly_pacjent

  Data dodania:
  16 Sierpień 2011

  Oddział Kardiologii Inwazyjnej na wysokim poziomie. Lekarze i pielegniarki bardzo mili i uprzejmi o duzym stopniu kultury osobistej. Oddzial Urologii, to zupelne przeciwienstwo pod wzgledem kultury personelu i warunkow panujacych na tym oddziale. Niestety mialem "przyjemnosc" lezec na tym oddziale. Pozdrawiam i zycze zdrowka

Dodaj opinię

Swoje opinie wyrażać mogą tylko opini zarejestrowane w serwisie

Załóż konto i/lub Zaloguj się

Pogotowie? Przychodnia? Poradnia? Laboratorium? Gabinet stomatologiczny? Ginekologiczny? Wszystko czego możesz potrzebować w miejscowości Warszawa w Prywatnym Zdrowiu

Miejscowi lekarze, Warszawa

Polecamy: logiczne chińskie gry planszowe, które rozwijają strategiczne myślenie, wyrabiają bystrość umysłu i ćwiczą pamięć.


© 2008-2013 Prywatne Zdrowie. Pewne prawa zastrzeżone