Serwis internetowy korzysta z cookies Dowiedz się więcej Rozumiem, nie pokazuj mi tego komunikatu więcej
Sklep Prywatnego Zdrowia
tekno domino

Prywatne Zdrowie > Kliniki i placówki medyczne > Województwo śląskie > Gliwice > Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Testery perfum Calvin Klein, Hugo Boss, Bijan, Burberry, Chloe, Davidoff i Elizabeth Arden Sprawdzam!
Prywatne Zdrowie – Kliniki i placówki medyczne

Kliniki i placówki medyczne

Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie

Miasto: Gliwice

W skrócie

Zgłoś korektę

Formularz zgłaszania korekty

Adres korespondencyjny:
Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
E–mail:
onkologia@io.gliwice.pl
Telefon stacjonarny:
(032) 278 86 66 - centrala
Telefon stacjonarny:
(032) 278 87 77 - centrala
Telefon stacjonarny:
(032) 231 35 12 - fax

Mapa

Opis

Przychodnia Przykliniczna jest nowoczesnym, skomputeryzowanym kompleksem diagnostyczno-zabiegowym.

Przychodnia wykonuje:

 • diagnostykę chorób nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mammografii i ultrasonografii, radiologicznej scyntygrafii, immunohistochemii, diagnostyki molekularnej i markerów nowotworowych, endoskopii, biopsji celowanej i stereotaktycznej;
 • kwalifikację do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego w klinikach Instytutu Onkologii;
 • regularne badania kontrolne po zakończeniu leczenia w wyznaczonych terminach i stałą opiekę nad leczonym chorym;
 • leczenie ambulatoryjne ostrych i późnych odczynów i powikłań po chemio- i radioterapii;
 • prowadzenie mono- i wielolekowej chemioterapii  w warunkach ambulatoryjnych;
 • konsultacje i konsylia onkologiczne dla chorych ze szpitali i przychodni całego kraju, objętych kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • diagnostykę genetyczną i molekularną chorób nowotworowych. 

W skład Przychodni wchodzą:

 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chorób Piersi
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Chemioterapii
 • Poradnia Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
 • Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
 • Poradnia Transplantacyjna
 • Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
 • Poradnia Endoskopowa
 • Punkt Pobierania Krwi i Materiałów Tkankowych
 • Centrum Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Chorób Nowotworowych

Kadrę Przychodni stanowią doświadczeni specjaliści onkolodzy. Zasadą jest konsyliarne ustalanie rozpoznania wystąpienia i zaawansowania nowotworu, w zespołach lekarzy specjalistów, oraz kwalifikacja do ambulatoryjnego lub szpitalnego leczenia. Przychodnia współpracuje bezpośrednio z Zakładami: Radiodiagnostyki, Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Patologii Nowotworów oraz Analityki i Biochemii Klinicznej.

 
 


Każdy chory zgłaszający się do Przychodni objęty jest kompleksowymi ogniwami procedur onkologicznych opartych o światowe standardy leczenia nowotworów, począwszy od diagnostyki do stałych, regularnych badań kontrolnych.

 

Zakład Radioterapii jest obecnie największą i najnowocześniejszą tego typu jednostką w Polsce i jedną z największych w Europie. Większość chorych leczonych w Zakładzie jest napromienianych przy zastosowaniu trójwymiarowych wysokospecjalistycznych technik konformalnych obejmujących niekoplanarne i dynamiczne układy wiązek, indywidualnie modyfikowanie ich kształtu oraz modulację intensywności dawki.


Wyposażenie

Zakład Radioterapii wyposażony jest w:

 • siedem wysokoenergetycznych przyspieszaczy liniowych,
 • trzy symulatory (z przystawką tomograficzną umożliwiającą trójwymiarowe planowanie niezależnie od CT),
 • trójwymiarowy system planowania leczenia (współpracujący z tomografem komputerowym i tomografem rezonansu magnetycznego) umożliwiający modulację intensywności dawki (IMRT) sprzężone systemem nadzoru i administracji Varis w jedną linię terapeutyczną.

Aparatura prawie w całości oparta jest na sprzęcie jednego producenta (Varian) i spełnia nawet najbardziej wygórowane wymagania. Wszystkie przyspieszacze posiadają kolimatory wielolistkowe (MLC) sterowane z poziomu planowania leczenia, poprzez system Varis, co pozwala na podanie jak najwyższej dawki na guz i jak najniższej na otaczające tkanki zdrowe przy praktycznym wyeliminowaniu możliwości pomyłki wynikającej z zastosowania niewłaściwych danych.


Leczenie guzów mózgowia

Stosowany w Zakładzie system Brain-Lab pozwala na stereotaktyczne radiochirurgiczne leczenie guzów mózgowia i podstawy czaszki niedostępnych postępowaniu chirurgicznemu. System ten składa się z trójwymiarowego systemu planowania leczenia, sprzężonego z tomografią komputerową i tomografią rezonansu magnetycznego (z możliwością wykonywania fuzji obrazów) pozwalającego na planowanie modulacji intensywności radiochirurgii (IMRS) oraz z mikrokolimatora wielolistkowego współpracującego z jednym z przyspieszaczy.


Procedury

W obrębie pozostałych części organizmu podobne możliwości (maksymalna ochrona tkanek zdrowych przy zapewnieniu jednorodnego rozkładu dawki w guzie) daje uprzednio wspomniany system IMRT sprzężony z MLC.

Dodatkowe możliwości terapeutyczne stwarza drugi trójwymiarowy system planowania pozwalający na łączenie planowania brachy- i teleterapii (łącznie z planowaniem IMRT).

Całość każdego procesu terapeutycznego jest sprawdzana poprzez restrykcyjny system wewnętrznych audytów oraz systemy automatycznej (on line) wizualizacji napromienianego pola (Portal Vision) zainstalowane na wszystkich przyspieszaczach oraz przyżyciowej dozymetrii oparty na dedektorach półprzewodnikowych, pozwalający na weryfikację podanej dawki w trakcie leczenia.

Dostęp do wszystkich procedur dotyczących zarówno planowania leczenia jak i zapewnienia jego jakości jest możliwy poprzez terminale sieci Varis i Soma Vision znajdujące się w pokojach lekarzy i pomieszczeniach Zakładu Planowania Radioterapii i Brachyterapii.


Oferta

Oferta usług Zakładu Radioterapii obejmuje wszystkie możliwe procedury wchodzące w zakres wysokoenergetycznej radioterapii megawoltowej o niskim linowym przekazywaniu energii, włączając w to napromienianie całego i połowy ciała, napromienianie skóry całego ciała, radiochirurgię stereotaktyczną, IMRT, niekonwencjonalne sposoby frakcjonowania oraz radioterapię chorób nienowotworowych. Prowadzimy pełnoprofilowe leczenie promieniami nowotworów o wszystkich umiejscowieniach anatomicznych, zarówno jako leczenie samodzielne jak i w skojarzeniu, w różnej sekwencji, z chirurgią i/lub chemio - bądź hormonoterapią. W części przypadków teleradioterapia jest też kojarzona z brachyterapią (również w przypadkach guzów mózgowia). Leczenie skojarzone jest prowadzone nie tylko w kooperacji z innymi komórkami organizacyjnymi  Instytutu Onkologii, ale także z klinikami Akademii Medycznej i  szpitalami na Śląsku.
Zakład Radioterapii prowadzi radioterapię śródoperacyjną przy pomocy specjalnej niezależnej od przyspieszaczy liniowych aparatury oraz pozaczaszkową sterotaktyczną radiochirurgię (Exac Track) i hypertermię.

 
 

Wszyscy chorzy leczeni w Zakładzie Radioterapii są okresowo kontrolowani zarówno w trakcie radioterapii (1-2 razy w tygodniu) jak i po jej zakończeniu (1-2 razy w miesiącu) i pozostają pod opieką Zakładu do końca życia, co umożliwiają dwa ambulatoria wchodzące w jego skład. Przez tą jednostkę prowadzone jest też całość leczenia odczynów popromiennych.

Całość procedur fizycznych dotyczących kalibracji wiązek i precyzji napromieniania jest poddana dodatkowej, stałej kontroli zarówno ze strony renomowanych polskich laboratoriów fizycznych jak i bezpośredniej podwójnej kontroli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz zakładu Fizyki Instytutu Gustave Roussy w Paryżu, co minimalizuje prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku radiacyjnego.


System pracy stosowany w Zakładzie Radioterapii pozwala skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie radioterapii oraz zminimalizować ilość chorych znajdujących się równocześnie na terenie Zakładu, co w istotny sposób wpływa na komfort leczenia.

Całość technicznych, merytorycznych i logistycznych możliwości Zakładu Radioterapii pozwala na prowadzenie leczenia na najwyższym w świecie, osiągalnym w chwili obecnej, poziomie.

 

Zakład Brachyterapii jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Prowadzi leczenie promieniami kontaktowe, polegające na umieszczaniu źródeł promieniowania bezpośrednio w guzie (brachyterapia śródtkankowa) lub w najbliższym jego sąsiedztwie (brachyterapia dojamowa, doprzewodowa). Taka metoda leczenia promieniami pozwala na podanie wysokiej dawki promieniowania w zmienionym chorobowo obszarze przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych.

Wykonywanie brachyterapii na najwyższym poziomie możliwe jest dzięki kompleksowemu, w pełni skomputeryzowanemu wyposażeniu Zakładu w sprzęt firmy Nucletron.

Wyposażenie Zakładu Brachyterapii:

 • 2 Microselectrony HDR Ir 192,
 • 1 Microselectron PDR,
 • zintegrowany system planownia Brachyterapii IBU,
 • system planowania PLATO sieciowo połączony z IBU, tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym,
 • system planowania brachyterapii prostaty oparty na obrazowaniu USG w czasie rzeczywistym SWIFT (USG połączone bezpośrednio z systemem planowania),
 • tor wizyjny umożliwiający stałą obserwację chorego oraz jego czynności życiowych w trakcie napromieniania,
 • 3 sale zabiegowe przystosowane do wykonywania zabiegów w pełnym znieczuleniu i będące jednocześnie bunkrami, w których odbywa się napromienianie,
 • pracownia, w której wykonywane są indywidualne aplikatory,
 • urządzenie do HIPERTERMII BSD 500, dzięki któremu można prowadzić leczenie kontaktowe w skojarzeniu z leczeniem wysoką temperaturą.

Dzięki takiemu wyposażeniu aplikacje źródeł promieniotwórczych, planowanie leczenia i samo napromienianie może odbywać się bez zmiany pozycji chorego (co jest warunkiem precyzji całej procedury) z możliwością pełnej kontroli czynności życiowych chorego przez zespół leczący w trakcie całego zabiegu.

Wskazania do brachyterapii

Brachyterapia jest leczeniem miejscowym dlatego tylko w ściśle określonych sytuacjach klinicznych może być stosowana jako jedyna metoda terapii. Najczęściej stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią i/lub chirurgią (w sekwencji śródoperacyjnej lub okołooperacyjnej).

W Zakładzie Brachyterapii leczenie kontaktowe stosowane jest w następujących wskazaniach klinicznych:

ONKOLOGICZNE

 • nowotwory narządów rodnych (szyjka, trzon, pochwa, srom),
 • nowotwory regionu głowy i szyi,
 • nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, wpust, drogi żółciowe, trzustka, odbyt),
 • nowotwory dróg oddechowych,
 • mięsaki (tkanek miękkich, przestrzeni zaotrzewnowej),
 • nowotwory cewki moczowej,
 • nowotwory prostaty,
 • nowotwory mózgu (we współpracy z Kliniką Neurochirurgii ŚLAM w Sosnowcu i Kliniką Neurochirurgii ŚLAM w Katowicach Ligocie).

NIEONKOLOGICZNE

 • zapobieganie restenozie tętnic obwodowych (kończyn dolnych i nerkowych) po angioplastyce (we współpracy z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu),
 • keloidy.

Leczenie odbywa się w warunkach hospitalizacji w klinikach Instytutu Onkologii bądź ambulatoryjnie.

Oprócz działalności klinicznej zespół Zakładu Brachyterapii prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. 

 

Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii zajmuje się przygotowaniem chorych do radioterapii oraz brachyterapii (w tym również naczyniowej). Przygotowanie chorych polega na wykonaniu wszystkich procedur związanych z procesami technicznymi, obrazowymi oraz informatycznymi, które są wymagane, aby chory mógł rozpocząć leczenie promieniowaniem jonizującym.


Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii prowadzi działalność naukową związaną z opracowaniem i wdrożeniem do praktyki klinicznej:

 • nowych technik napromieniania w radioterapii i brachyterapii,
 • autorskich programów, obliczających dawki biologicznie równoważne na bazie modelowania matematycznego oraz doświadczeń klinicznych.

Zakład Planowania Brachyterapii i Radioterapii powstał na bazie Pracowni Planowania Leczenia, która działała w Instytucie od ponad 15 lat. W tym czasie wprowadziliśmy do praktyki klinicznej wiele nowych technik napromieniania. W czasie ostatnich lat wprowadziiliśmy do praktyki klinicznej techniki dynamiczne w radioterapii, neurochirurgii oraz  brachyterapię naczyniową. Pracownia wprowadziła również do praktyki w Zakładzie Radioterapii system zarządzania i weryfikacji. W Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii powstało oprogramowanie związane z QA.
 
Pracownicy naszego Zakładu biorą czynny udział w pracach badawczych w ramach działalności statutowej Instytutu. Uczestniczą aktywnie w konferencjach naukowych związanych z radioterapią, brachyterapią oraz fizyką medyczną, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zakład nasz był współorganizatorem kilku konferencji z zakresu planowania leczenia. Pracownicy Zakładu są autorami i współautorami kilkudziesięciu prac naukowych. Zakład  Planowania Radioterapii i Brachyterapii  bierze udział w szkoleniu radioterapeutów w zakresie planowania leczenia.

W ramach Zakładu Planowania Radioterapii i Brachyterapii funkcjonują pracownie:

 • Pracownia Technik Konformalnych
 • Pracownia Technik Dynamicznych
 • Pracownia Technik Obrazowych
 • Pracownia Systemów Informatycznych

 

W skład Zakładu Fizyki Medycznej wchodzą:

 

PRACOWNIA DOZYMETRII I KONTROLII JAKOŚCI W RADIOTERAPII I RENTGENODIAGNOSTYCE

 

Pracownia Dozymetrii zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii nowotworów. Pracownia wspomaga inne zakłady naszego Instytutu, takie jak:

 • Zakład Radioterapii,
 • Zakład Brachyterapii,
 • Zakład Radiodiagnostyki.

Efektem wsparcia jest najwyższa jakość procedur stosowanych w tych zakładach, zgodna ze standardami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęca się radioterapii. Pomiary parametrów wiązek promieniowania wykonywane przez fizyków są podstawą działania systemów planowania radioterapii. Stałej kontroli podlegają aparaty terapeutyczne, nadzorowane pod względem parametrów mechanicznych, jak i jakości wiązki promieniowania. Ostatecznym testem poprawności funkcjonowania całego procesu radioterapii jest weryfikacja wartości dawki podanej w trakcie leczenia, czyli tzw. dozymetria in vivo. Dzięki tej procedurze minimalizuje się ryzyko popełnienia błędów podczas napromieniania chorych. Zakład Fizyki jako pierwszy w Polsce wprowadził rutynowe pomiary dawek w warunkach in vivo.

Dzięki działalności fizyków Pracowni Dozymetrii wprowadzane zostały nowe techniki leczenia i diagnostyki. Szczególne miejsce zajmują techniki: radioterapii śródoperacyjnej, napromienienia całego ciała (TBI) przed przeszczepem szpiku oraz napromieniania elektronami całej skóry (TSEI).

Pracownicy dysponują wiedzą, umiejętnościami oraz odpowiednim sprzętem pomiarowym do kontroli jakości obrazowania aparatów mammograficznych i innych aparatów rentgenowskich.

Pracownia jest przygotowana, aby wspomóc merytorycznie również inne jednostki medyczne w związku z dostosowywaniem naszego ustawodawstwa dotyczącego kontroli jakości w radioterapii i radiodiagnostyce do wymogów Unii Europejskiej.

PRACOWNIA BIOFIZYKI

 

Fizycy, chemicy i biolodzy pracujący w Pracowni Biofizyki zajmują się badaniami biochemii mózgu przy pomocy metod spektroskopii NMR in vivo (badania mózgu ludzkiego) oraz wysokiej rozdzielczości in vitro (badania ekstraktów mózgu zwierzęcego i żywych komórek linii komórkowych).

Główne kierunki badawcze to:

 •  Zastosowanie spektroskopii protonowej MR in vivo do oceny charakteru i stopnia zaawansowania guzów wewnątrzczaszkowych oraz do detekcji wczesnych odczynów popromiennych.
 •  Wykorzystanie metody 1H NMR w badaniach metabolizmu mózgowia u chorych na raka płuc i we wczesnej detekcji przerzutów.
 •  Zastosowanie metod NMR in vivo i in vitro w diagnostyce SM u dzieci i dorosłych.
 •  Badania NMR in vivo dzieci z padaczkami lekoopornymi oraz z chorobami neurodegeneracyjnymi (projekt KBN we współpracy z Kliniką Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego AM w Katowicach; badania przewidziane na lata 2006-2008).
 •  Opracowanie możliwości wykorzystania biodegradowalnych mikrosfer polimerowych zawierających lek cytostatyczny w leczeniu nowotworów mózgu (współudział, obok Wydziału Farmacji AM w Katowicach i CCHP PAN, w projekcie finansowanym przez Fundację Polpharma. Badania przewidziane są na lata 2004-2006).
 •  Charakterystyka reakcji komórek glejaka ludzkiego na promieniowanie jonizujące przy wykorzystaniu spektroskopii 1H NMR in vitro.
 •  Badania żeli polimerowych do zastosowań w trójwymiarowej dozymetrii promieniowania jonizującego.

 

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej łączymy działalność z zakresu medycyny nuklearnej, endokrynologii i onkologii. Diagnozujemy i leczymy wszystkie choroby układu wydzielania wewnętrznego, koncentrując się na chorobach nowotworowych takich gruczołów jak tarczyca, przytarczyce, nadnercza, przysadka i innych. W naszej pracowni  wykonujemy pełne spektrum badań scyntygraficznych, co jest pomocne w rozpoznaniu i określeniu zaawansowania wielu chorób nowotworowych – nie tylko nowotworów tarczycy, ale także nowotworów piersi, prostaty, płuc, układu krwiotwórczego i innych. W niektórych chorobach nowotworowych możemy zaproponować leczenie izotopowe wtedy, kiedy zawodzą inne metody terapeutyczne.
Nasze możliwości diagnostyczne i lecznicze wykorzystujemy także w chorobach nienowotworowych. Znaczną część naszej działalności stanowi diagnostyka i leczenie chorób tarczycy, w tym wola guzkowego, nadczynności i niedoczynności tarczycy. Łączymy możliwości endokrynologii i medycyny nuklearnej, stosując jod promieniotwórczy żeby uniknąć operacji, a także możliwości endokrynologii i radioterapii, kiedy potrzebne jest leczenie powikłań ocznych w przebiegu chorób tarczycy. Dzięki bardzo szerokiej palecie badań scyntygraficznych możemy dopomóc w rozpoznaniu niektórych chorób nadnerczy, przysadki czy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, kiedy zawodzą badania radiologiczne.


W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej tworzymy unikalny, wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, którzy wspólnie decydują o rozpoznaniu i wyborze najlepszej metody leczenia. Oprócz endokrynologów, onkologów-radioterapeutów i specjalistów medycyny nuklearnej w zespole tym biorą udział wybitni chirurdzy, zatrudnieni w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, a także specjaliści - histopatolodzy z Zakładu Patologii Nowotworów. W ten sposób wspólnie decydujemy, kiedy w danym przypadku najlepiej zastosować operację, a kiedy zdecydować się  na leczenie nieoperacyjne – albo przez podanie izotopu promieniotwórczego, przez napromienianie albo przez leczenie farmakologiczne.
W naszym zespole pracują lekarze – specjaliści endokrynologii, medycyny nuklearnej, radioterapii onkologicznej, a także specjaliści chorób wewnętrznych kształcący się w zakresie endokrynologii lub odbywają staż specjalizacyjny w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej. Dla dobrego przygotowania scyntygrafii i terapii izotopowej wspieraja ich fizycy i zespół techników, pielęgniarek oraz innych pracowników wyspecjalizowanych w stosowaniu metod medycyny nuklearnej i endokrynologii. Grupa biologów molekularnych, zatrudnionych w Zakładzie rozwija najnowocześniejsze metody badań DNA i RNA i wprowadza je do praktyki klinicznej dla dobra naszych Pacjentów. Dzięki temu już dzisiaj możemy na podstawie badania krwi pacjenta przewidywać ryzyko niektórych typów raka tarczycy czy nowotworów nadnerczy, a przez badanie materiału tkankowego pobranego w czasie operacji metodami molekularnymi uściślać nasze rozpoznanie i opracowywać nowe metody leczenia.


Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej jest najstarszym w Polsce i największym ośrodkiem leczenia chorych na raka tarczycy. Nasi pacjenci są objęci kompleksową opieką od rozpoznania choroby nowotworowej do jej wyleczenia i nie muszą szukać lekarzy różnych specjalności dla przeprowadzenia kolejnych etapów terapii. Mamy pod swoją opieką ponad 5000 chorych na raka tarczycy, którzy po leczeniu są poddawani szczegółowym okresowym badaniom kontrolnym – dzięki temu ponad 90% naszych chorych wraca do pełnego zdrowia i aktywności. Możemy się w tej chorobie pochwalić naprawdę dużym doświadczeniem, którym dzielimy się z kolegami w całej Polsce na organizowanych przez nas konferencjach naukowych. Wspólnie opracowaliśmy wytyczne diagnostyki i leczenia raka tarczycy pod redakcją prof. Barbary Jarząb.

W naszym Zakładzie można uzyskać poradę i pomoc m.in. w następujących przypadkach:
CHOROBY NOWOTWOROWE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
Rak tarczycy:

rak brodawkowaty i pęcherzykowy:
kwalifikacja do leczenia operacyjnego, leczenie izotopem promieniotwórczym jodu, leczenie hormonalne, leczenie promieniami, badania kontrolne po leczeniu (z uwzględnieniem badań molekularnych), leczenie przy pomocy rekombinowanego TSH
rak rdzeniasty:
rozpoznanie, w tym wczesne rozpoznanie dziedzicznej postaci raka za pomocą genetycznych badań DNA, kwalifikacja do operacji, w tym także do operacji profilaktycznych u osób z predyspozycją genetyczną, radioterapia, leczenie izotopowe, leczenie hormonalne.


Rakowiaki i guzy neuroendokrynne (w tym guzy przewodu pokarmowego):
Rozpoznanie, w tym za pomocą scyntygrafii receptorowej (oktreoskan), kwalifikacja do leczenia analogami somatostatyny i monitorowanie leczenia, rozpoznanie przerzutów, leczenie izotopowe.

Guzy nadnerczy:
Rozpoznanie, w tym za pomocą scyntygrafii nadnerczy (MIBG), diagnostyka genetyczna postaci dziedzicznych, leczenie izotopowe tych guzów chromochłonnych, które nie mogą być leczone operacyjnie.

Guzy przysadki:
Rozpoznanie, w tym także za pomocą scyntygrafii receptorowej (oktreoskan), kwalifikacja do radioterapii, jeżeli zawodzą inne metody leczenia (możliwe leczenie radiochirurgiczne), monitorowanie leczenia.

Gruczolaki i rak przytarczyc:
Rozpoznanie, w tym za pomocą scyntygrafii subtrakcyjnej (MIBI), leczenie operacyjne ze śródoperacyjnym monitorowaniem stężenia PTH, leczenie farmakologiczne.

Zespoły mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych (MEN1 i MEN2):
Diagnostyka genetyczna, rozpoznanie, badania scyntygraficzne, leczenie.

INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
Przerzuty raka do kości (przede wszystkim rak prostaty i rak piersi, ale także inne nowotwory złośliwe):
Wczesne rozpoznanie za pomocą scyntygrafii, leczenie izotopowe, szczególnie o działaniu przeciwbólowym.

Ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze:
Monitorowanie wyników chemioterapii za pomocą scyntygrafii galowej.

Wczesne rozpoznanie raka płuca (różnicowanie ze zmianami niezłośliwymi):
różnicowanie między guzami złośliwymi i łagodnymi za pomocą scyntygrafii receptorowej.

Wspomaganie leczenia operacyjnego nowotworów technikami medycyny nuklearnej
Na potrzeby Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej wykonujemy scyntygrafie węzła wartowniczego, szczególnie pomocne w czerniakach i rakach piersi oraz wspomagamy śródpoeracyjne wykrywanie bardzo małych ognisk nowotworowych (technika ROLL).

WSZYSTKIE NIENOWOTWOROWE CHOROBY GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
Choroby tarczycy:

Wole guzkowe
Ocena wskazań do leczenia operacyjnego, biopsje cienkoigłowe, scyntygrafia, badania hormonalne, leczenie zachowawcze.

Choroba Gravesa-Basedowa
Rozpoznanie, w tym także oznaczenie przeciwciał przeciw receptorom TSH, leczenie farmakologiczne, leczenie izotopowe, leczenie powikłań ocznych metodą skojarzoną (sterydoterapia+radioterapia).

Inne przyczyny nadczynności tarczycy
Rozpoznanie, wybór optymalnej metody leczenia – ocena wskazań do leczenia operacyjnego, leczenie izotopowe.

Niedoczynność tarczycy i zapalenia tarczycy
Rozpoznanie i leczenie.

Nadczynność i niedoczynność przytarczyc
Rozpoznanie, wybór optymalnej metody leczenia – ocena wskazań do leczenia operacyjnego w nadczynności przytarczyc, leczenie zachowawcze.

Zaburzenia czynności przysadki
Rozpoznanie, wybór optymalnej metody leczenia.

Choroby nadnerczy
Rozpoznanie, wybór optymalnej metody leczenia.

Nadciśnienie tętnicze uwarunkowane hormonalnie
Rozpoznanie, także za pomocą badań scyntygraficznych, wybór optymalnej metody leczenia.

Zespoły wielogruczołowe
Rozpoznanie, wybór optymalnej metody leczenia, leczenie izotopowe.

Zaburzenia miesiączkowania i nadmierne owłosienie wynikające z nieprawidłowej czynności nadnerczy lub jajników
Rozpoznanie i leczenie.

Zaburzenia czynności gonad wynikłe z nieprawidłowej pracy przysadki
Rozpoznanie i leczenie.

W skład Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej wchodzą:

Oddział Kliniczny Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Oddział, znajdujący się w budynku starego Instytutu, został w 2001 roku poddany remontowi generalnemu. Dzięki temu zapewnia zarówno komfortowe warunki Pacjentom, a w przypadku konieczności leczenia izotopowego gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Dzięki specjalnym rozwiązaniom (ołowiane ściany, śluzy, aparatura pomiarowa) oraz najnowocześniejszej instalacji sanitarnej niemieckiej firmy Roediger zapewniamy najwyższy stopień ochrony radiologicznej, zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego.
Pacjenci poddawani terapii izotopami są hospitalizowani w wydzielonej części oddziału i nie mogą go opuszczać. Pozostali chorzy cieszą się większą swobodą, w niektórych przypadkach mogą zamieszkiwać w trakcie procedur diagnostycznych w położonym obok budynku Hotelu Centrum Onkologii.
Wszyscy chorzy leczeni na naszym oddziale, mogą również korzystać z pełnej oferty procedur radioterapii, stosowanych w Centrum Onkologii w Gliwicach.

Pracownia Diagnostyki Klinicznej PET
http://www.io.gliwice.pl/strona.php?typ=5&m=0&tresc=86

Pracownia Planowania Terapii i Obrazowania Molekularnego
Pracownia jest wyposażona w nowoczesne gamma-kamery wykorzystywane do badań scyntygraficznych. Za ich pomocą wykonujemy klasyczne scyntygrafie całego ciała, scyntygrafie metodą tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT), obejmujących  całą gamę badań narządowych, badań dynamicznych i badań wysiłkowych. Nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń  czuwa zespół fizyków i techników, którzy prowadzą codzienną kontrolę jakości badań. 
We współpracy z Kliniką Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej techniki medycyny nuklearnej są stosowane również do wykrywania ognisk choroby nowotworowej w trakcie zabiegu operacyjnego (technika tzw. węzła wartowniczego).


Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii

Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii prowadzi ambulatoryjną diagnostykę i leczenie pacjentów. Lekarze pracujący w Poradni mają do dyspozycji nowoczesny aparat usg firmy Siemens, we współpracy z Zakładem Patologii Nowotworów wykonują biopsje cienkoigłowe, które pozwalają na pełną diagnostykę chorób nowotworowych i nienowotworowych. Dostępna jest pełna gama badań laboratoryjnych, w tym wszystkich badań hormonalnych, niezbędnych w endokrynologii i onkologii. 
Chorzy z chorobą nowotworową lub chcący poddać się badaniom pozwalającym wykluczyć raka mogą zgłaszać się do specjalistów-onkologów bez skierowania. Chorzy chcący uzyskać konsultację endokrynologa powinni posiadać skierowanie od swojego lekarza rodzinnego (skierowanie do poradni endokrynologicznej).

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Genomiki Funkcjonalnej

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Genomiki Funkcjonalnej wykonuje badania laboratoryjne na potrzeby całego Zakładu. Przede wszystkim specjaliści biologii molekularnej przeprowadzają analizy genetyczne, oparte o badania DNA metodą PCR i poprzez sekwencjonowanie, które pozwalają wykryć dziedziczne podłoże choroby nie tylko u naszych pacjentów, ale także u członków ich rodzin. Metody te stosujemy do badania chorych na nowotwory gruczołów dokrewnych, przede wszystkim w raku rdzeniastym tarczycy. Tych chorych, u których na podstawie badania ich DNA stwierdzono, że mają zwiększone ryzyko zachorowania, obejmuje się bardzo starannym programem badań kontrolnych lub wykonuje leczenie o charakterze profilaktycznym.
Naukowcy Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej pracują nad wprowadzeniem do praktyki klinicznej niezwykle nowoczesnej metody badania równocześnie kilkudziesięciu tysięcy genów w tkance nowotworu pobranej od chorego. W przyszłości ta metoda pozwoli na dobieranie leczenia nowotworów specyficznie dla potrzeb chorego. Metodą tą badamy nowotwory tarczycy, piersi, jajnika, prostaty, guzy mózgu, krtani, trzustki, żołądka, białaczki i chłoniaki. Wiecęj informacji o badaniach metodą mikromacierzy DNA prowadzonych w Centrum Onkologii można znaleźć pod adresem
www.genomika.pl.

 

Zakres wykonywanych przez Zakład Radiodiagnostyki badań obejmuje wszystkie techniki obrazowania:

 •   klasyczną radiologię,
 •  tomografię komputerową,
 •  rezonans magnetyczny (klasyczne obrazowanie MR, spektroskopię, badania czynnościowe),
 •  ultrasonografię (obrazowanie w prezentacji B, Color i Power Doppler badania endokavitarne, badania z kontrastem).

 

Doświadczona kadra lekarzy specjalistów radiologów gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług. Jest to ta sama kadra, która realizuje statutowe programy naukowo-badawcze Instytutu.

 

W skład Zakładu Radiodiagnostyki wchodzą:

 

Pracownia CT i NMR

 

Pracownia wyposażona jest w dwa wielowarstwowe/wielorzędowe tomografy komputerowe (CT): Somatom Sensation 40 i Somatom Sensation Open 20. Urządzenia są przystosowane do badań technikami spiralną i sekwencyjną.
W pracowniach przeprowadza się badania wszystkich narządów i okolic anatomicznych.

Oprócz klasycznego obrazowania wykonywane są: angiografia, wirtualne endoskopie, perfuzja. Specjalny program ułatwia wykrywanie zmian guzkowych w płucach i analizę ich obrazu w czasie.

 

Pracownia dysponuje również dwoma nowoczesnymi systemami MR: o sile pola 1,5 T (Avanto Siemens ) oraz o sile pola 3 T (Achieva Philips).

Zakres badań MR obejmuje klasyczne obrazowanie MR (MRI) i angiografię MR (angio-MR) oraz techniki zaawansowane takie jak dyfuzja (DWI), perfuzja (PWI), spektroskopia (MRS), mapowanie kory mózgowej – czynnościowy MR (fMRI) oraz badanie całego ciała – whole body MR. Badanie prostaty ze spektroskopią wykonywane jest z zastosowaniem cewki dorektalnej. Badanie piersi wykonywane jest za pomocą dedykowanej cewki.

Wyniki spektroskopii mózgowej są weryfikowane za pomocą specjalistycznego oprogramoania (LC model).

 

Środek kontrastujący jest podawany za pomocą dwukanałowej strzykawki automatycznej.

 

 

Pracownia Radiodiagnostyki i Ultarsonografii

 

Aparat Siregraph CF do zdjęć kości i badania przewodu pokarmowego oraz cyfrowy aparat do zdjęć klatki piersiowej (Philips Digital Diagnost) zapewniają optymalną jakość obrazowania.

  

 

Pracownia Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów

 

W pracowni opracowano optymalne standardy diagnostyczne oraz taktykę kompleksowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dzięki współpracy z patologami, chirurgami onkologicznymi i onkologami. Wykonywane są badania mammograficzne na dwóch nowoczesnych aparatach oraz biopsje piersi cienko-i gruboigłowe (także wspomagane próżnią) stereotaktyczne i pod kontrolą usg. Cyfrowy mammograf Lorad Selenia zapewnia nie tylko bardzo wysoką jakość zdjęć ale także możliwość cyfrowej archiwizacji. W pracowni opracowano monografię pt.: „Patologiczne zmiany sutka w obrazie mammograficznym”. Prowadzone są także szkolenia lekarzy radiologów z regionu śląskiego. Pracownia wyposażona jest w  aparaty do laserowej mammografii.

 

Pracownia posiada też trzy nowoczesne aparaty USG z opcjami Color Doppler i Color Power Doppler z kompletem głowic, w tym głowic do badań transrektalnych i transwaginalnych. Wykonywane są wszystkie badania narządów jamy brzusznej i miednicy małej, narządów szyi (w tym tarczycy i węzłów chłonnych), piersi (w tym biopsje cienko- i gruboigłowe pod kontrolą USG), prostaty.

 

Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach to jeden z najnowocześniejszych, najlepiej wyposażonych zakładów patomorfologii w Europie.
Oferta wykonywanych badań jest na bieżąco rozszerzana wraz z postępem w tej dziedzinie medycyny. Nasi diagności uczestniczą we wszystkich najważniejszych światowych kongresach i zjazdach patologów. Biorą aktywny udział w seminariach i kursach prowadzonych przez autorytety światowej patomorfologii.

 

W Zakładzie Patologii Nowotworów biopsje cienkoigłowe wykonuje się od ponad dwudziestu pięciu lat. Obecnie miesięcznie przeprowadzamy blisko tysiąc takich biopsji co stawia nas w grupie ośrodków o największej liczbie punkcji cienkoigłowych w Europie.

Zakład Patologii Nowotworów od czasu powstania tj. od roku 1947 wykonuje badania cytologii ginekologicznej. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy ocenę preparatów według systemu Bethesda.

Diagnostyka histopatologiczna prowadzona jest na najlepszych dostępnych na rynku mikroskopach, z których każdy zaopatrzony jest w dodatkowe ramię konsultacyjne.
W pracy diagnostycznej jesteśmy wierni zasadom histoklinikii. Ostateczne rozpoznanie podejmowane jest zawsze po gruntownym zapoznaniu się z danymi klinicznymi.
Jesteśmy drugim ośrodkiem w kraju przygotowanym do telepatologii. Już wkrótce nasze preparaty poprzez łącza internetowe będą konsultowane w najlepszych światowych ośrodkach patologii.

 
 

Zakład dysponuje najnowocześniejszym w pełni zautomatyzowanym kriostatem umożliwiającym wykonywanie badań introwych z każdego materiału tkankowego.

Pracownia Immunohistochemii Zakładu Patologii Nowotworów została utworzona w 1993 r. jako jedna z pierwszych w kraju. Od tego czasu należy ona do wiodących w zakresie szerokiego spektrum badań immunohistochemicznych.

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej oraz współorganizuje dwa razy do roku konferencje poświęcone rakowi tarczycy.

Zakład zatrudnia wysokokwalifikowany personel lekarski oraz doświadczonych techników laboratoryjnych.

Zakład Patologii Nowotworów wykonuje badania:

 

Biopsje cienkoigłowe - BAC (BAC monitorowane USG)

 • tarczycy,
 • guzów piersi,
 • narządów jamy brzusznej,
 • węzłów chłonnych,
 • guzów tkanek miękkich,
 • powłok ciała,
 • ślinianek,
 • i.t.p.

Wykonujemy biopsje płuca pod stałą kontrolą rtg.

Uzyskany drogą biopsji materiał cytologiczny podlega kompleksowej ocenie z wykorzystaniem metod immunohistochemicznych, cytometrii przepływowej i komputerowej analizy obrazu.
W zależności od potrzeb oceniamy w materiale cytologicznym:

 • obecność konkretnych antygenów - diagnostyka różnicowa nowotworów,
 • receptory estrogenowe i progesteronowe,
 • aktywność proliferacyjną komórek guza,
 • ploidię DNA metodą cytometrii przepływowej lub statycznej.

 


Cytologia ginekologiczna

Specjalizujemy się w najtrudniejszych do oceny przypadkach rozmazach pobieranych po leczeniu promieniami. Jesteśmy w trakcie wdrażania metody hybrydyzacji in situ i PCR dla wykrywania wirusów onkogennych HPV. 


Badania histopatologiczne

Zakład Patologii Nowotworów dysponuje najnowocześniejszą aparaturą do wykonywania preparatów histopatologicznych. W pełni zautomatyzowany proces przeprowadzania wycinków, barwienia i nakrywania szkiełek pozwala na pełną standaryzację jakości otrzymywanych preparatów. Materiał tkankowy w wymagających tego przypadkach, opracowujemy z zastosowaniem technik specjalnych: histochemii, immunohistochemii, badania ultrastruktury (mikroskopia elektronowa). Specjalizujemy się w ocenie trepanobioptatów w przypadkach rozrostów nowotworowych układu chłonnego.


Badania doraźne (intry)

Wysoka jakość otrzymywanych preparatów (porównywalna z badaniem parafinowym) pozwala nie tylko na rozpoznanie śródoperacyjne typu nowotworu lecz także na precyzyjne śródoperacyjne, mikroskopowe ustalanie radykalności zabiegu operacyjnego.
Obecnie wykonujemy miesięcznie ponad sto badań doraźnych, z czego część na zlecenie współpracujących z nami na stale szpitali z terenu województw śląskiego i opolskiego. Badania immunohistochemiczne

Posiadamy jako jedni z nielicznych w kraju automatyczny system barwień immunohistochemicznych - aparat TechMateä, który w połączeniu z komputerową analizą obrazu mikroskopowego pozwala na pełną standaryzację prowadzonych badań (barwień).
Zakład dysponuje obecnie pełnym panelem przeciwciał do diagnostyki chłoniaków (klasyfikacja REAL, WHO) zarówno metodami immunohistochemicznymi jak i cytometrii przepływowej.
Stale uzupełniamy arsenał przeciwciał co pozwala nam na przeprowadzenie immunohistochemicznej diagnostyki różnicowej niemal wszystkich nowotworów.
Nasz Zakład prowadzi diagnostykę immunohistochemiczną dla większości pracowni histopatologicznych województwa śląskiego. Posiada stałe umowy na wykonywanie tych badań z wieloma szpitalami.

 

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej funkcjonuje od początku powstania Instytutu tj. od 1947 roku
Zakład oferuje szeroki panel oznaczeń niezbędnych do diagnozowania i monitorowania przebiegu choroby u pacjentów Instytutu oraz na zlecenie instytucji i osób prywatnych. Pracownicy Zakładu przy współpracy z pracownikami klinik prowadzą także działalność badawczą.

 

Godziny pracy Zakładu
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 19:00 oraz w soboty 8:00 - 15:00.
Poza godzinami pracy na potrzeby klinik diagnosta laboratoryjny pełni dyżur pod telefonem.
 

Punkt pobrań materiału do badań

Stosujemy system zamknięty pobierania materiału do badań celem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu.

W każdej klinice znajduje się punkt pobrań materiału do badań.

W Przychodni Przyklinicznej znajduje się Punkt Pobierania Krwi i Matreiałów Tkankowych do badań zarówno dla pacjentów Przychodni, jak i osób prywatnych zlecających badania.

Punkt Pobrań w Przychodni czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00.

 

Naszym celem jest zapewnienie uzyskania wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego w najkrótszym czasie.
 

Wiarygodność wyników

Zapewniamy, poprzez nadzorowanie zarówno procedur pobierania materiału do badań, jak i sposobu transportu materiału biologicznego z punktów pobrań do Zakładu, procesu wykonywania oznaczeń i przekazania wyniku do zleceniodawcy oraz prowadzenie wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań.

 

Kontrola jakości

Każdego dnia kontrolowana jest poprawność pracy wszystkich analizatorów, z wykorzystaniem firmowych materiałów kontrolnych. Wynik oznaczeń kontrolnych, wykonywanych dla każdego parametru, musi być zgodny z zakresem dopuszczalnych odchyleń.

 

Ponadto, w celu porównania zgodności naszych wyników z wynikami uzyskiwanymi w innych placówkach w Polsce i w Europie, uczestniczymy w zewnętrznych programach kontroli jakości prowadzonych przez:

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • Randox Laboratories - Program Międzynarodowej Kontroli Jakości RIQAS
 • Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce - Program LABQUOLITY - Helsinki
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Sysmex Europe GmbH - Międzynarodowa kontrola IQAS ONLINE

W ramach zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości stężenie parametru oznaczane jest w tej samej, co w innych laboratoriach w Polsce i w Europie, próbce. Uzyskane wyniki oznaczeń przesyłamy do ośrodka opracowującego wyniki nadesłane przez wszystkich uczestników programów kontrolnych. Po krótkim czasie otrzymujemy potwierdzenie czy oznaczone przez nas wartości są zgodne z zakresem dopuszczalnych odchyleń.

Większość parametrów oznaczanych w naszym Zakładzie podlega takiej kontroli.

Procedury te zapewniają i zabezpieczają wiarygodność naszej pracy.

 

Wysokowykwalifikowany zespół lekarzy Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii odpowiedzialny jest za przygotowanie przedoperacyjne i wykonywanie znieczuleń u pacjentów leczonych chirurgicznie. Oprócz prowadzenia anestezji na Bloku Operacyjnym wykonywane są znieczulenia do zabiegów w pracowniach brachyterapii i teleradioterapii oraz znieczulenia do wybranych badań diagnostycznych.

Zakład dysponuje dobrze wyposażoną salą pooperacyjną, umożliwiającą nadzór i opiekę w bezpośrednim okresie pooperacyjnym wszystkim operowanym chorym.

Oddział Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wymagających wszechstronnego monitorowania funkcji życiowych i stosowania agresywnych metod leczenia, głównie u chorych po rozległych operacjach chirurgicznych lub z powikłaniami po leczeniu chirurgicznym.

Zakład wykonuje też wyspecjalizowane usługi dla chorych Instytutu Onkoogii:

 • wkłucia do żył centralnych,

 • prowadzenie leczenia przeciwbólowego,

 • serwis reanimacyjny dla całej jednostki.

Wykorzystywana nowoczesna aparatura do znieczulenia - Aestiva5 firmy Datex-Ohmeda, Julian, Sulla firmy Dräger - spełnia wszystkie światowe standardy w dziedzinie anestezjologii zapewniając maksymalne bezpieczeństwo pacjentowi. Najwyższej jakości sprzęt – monitory i moduły Datex-Ohmeda - na stanowiskach do znieczulenia pozwala na ciągłe, automatyczne monitorowanie funkcji układu krążenia, układu oddechowego, oraz głębokości znieczulenia – BIS Aspect.

Dysponujemy oprzyrządowaniem zapewniającym pacjentowi komfort cieplny i zabezpieczającym przed powstawaniem odleżyn w czasie długo trwających zabiegów.

W Oddziale Intensywnej Terapii korzystamy ze sprzętu do prowadzenia sztucznej wentylacji: respiratory Siemens, obserwacji funkcji życiowych: monitory i moduły Datex-Ohmeda, terapii płynami, leczenia przeciwbólowego sterowanego przez pacjenta: pompy strzykawkowe Alaris.

Wieloletnie doświadczenia własne lekarzy Zakładu Anestezjologii, odbyte szkolenia oraz ustawiczne kształcenie pozwoliły na utworzenie wysokospecjalistycznego zespołu terapeutycznego w pełni wykorzystującego w praktyce najnowsze zdobycze i osiągnięcia anestezjologii.

Najważniejsze kierunki badań naukowych

W zakresie anestezjologii i leczenia okołooperacyjnego:

 • ustalenie sposobu postępowania anestezjologicznego przy bardzo długo trwajacych zabiegach w obrębie twarzoczaszki,

 • opracowanie zasad bezpieczeństwa do zabiegów brachy i teleradioterapii,

 • ocena głębokości znieczulenia u pacjentów poddawanych zabiegom onkologicznym,

 • zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu chorych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym i leczenie bólów pooperacyjnych,

 • optymalizacja metod znieczulenia do zabiegów brachyterapii gruczołu krokowego.

Działalność dydaktyczna

Kurs CMKP "Anestezja w onkologii" dla lekarzy w trakcie specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i lekarzy Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice.

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej jest częścią nowoczesnego kompleksu Klinik Centrum Onkologii. Zespół chirurgiczny tworzą chirurdzy przeszkoloni w czołowych ośrodkach krajowych i zagranicznych oraz zespół anestezjologów reprezentujących najwyższy poziom fachowy.


Klinika mieści się w nowym budynku Instytutu Onkologii i dysponuje  salami dwu- i trzyosobowymi z własnym, pełnym węzłem sanitarnym. Pacjenci mają możliwość korzystania z telefonów, z sal telewizyjnych, opieki duszpasterskiej, codziennych wizyt krewnych i znajomych.

Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce i na świecie w oparciu o najnowsze, uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Kliniki jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników leczenia. Wyniki leczenia są ściśle monitorowane i porównywane z wynikami z innych ośrodków. W skali kraju specjalizujemy się w leczeniu nowotworów tarczycy w oparciu o nowoczesne metody diagnostyki molekularnej. W zakresie nowotworów głowy i szyi stosujemy unikalne w skali kraju zabiegi operacyjne z rekonstrukcją w oparciu o zabiegi mikrochirurgiczne. Jako pierwsi na Śląsku udoskonaliliśmy leczenie skojarzone raka odbytnicy, a osiągane wyniki należą do najlepszych w Polsce. W zakresie leczenia nowotworów piersi oferujemy pacjentkom możliwość leczenia oszczędzającego (z zachowaniem gruczołu) oraz możliwość wykonywania rekonstrukcji gruczołu. Stosujemy nowoczesne metody leczenia operacyjnego nowotworów przewodu pokarmowego, guzów tkanek miękkich oraz nowotworów o innych lokalizacjach. Decyzje terapeutyczne podejmowane są w gronie specjalistów z różnych dziedzin onkologii w ramach zespołów narządowych, a w wybranych przypadkach na konsyliach ogólnoinstytutowych.

Wykwalifikowany zespół pielęgniarek onkologicznych zapewnia stałą i profesjonalną opiekę nad chorym w trakcie leczenia. Chorzy wymagający rehabilitacji po zabiegach operacyjnych objęci są fachową opieką na oddziale. Po zakończeniu leczenia chorzy podlegają badaniom kontrolnym w Przychodni Przyklinicznej. Stałe doskonalenie wiedzy medycznej i praktycznych umiejętności oraz doświadczenie zespołu Kliniki wynikające z wieloletniej pracy z chorymi na nowotwory gwarantuje profesjonalną pomoc w atmosferze serdeczności i zrozumienia.

 

Zespół lekarzy I Kliniki Radioterapii zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem następujących nowotworów:

 • rak jamy ustnej, gardła i krtani (w porównaniu do całej Polski nowotwory laryngologiczne najczęściej występują na Śląsku),
 • rak piersi (najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet),
 • guzy mięśni i kości (mięsaki).

Lekarze Kliniki prowadzą codziennie w gabinetach Przychodni Przyklinicznej Instytutu Onkologii nowoczesną i kompleksową diagnostykę nowotworów wykorzystując swoje bogate doświadczenie kliniczne i najnowocześniejsze, dostępne na miejscu badania dodatkowe:

 • endoskopia laryngologiczna z możliwością pobrania wycinka,
 • mammografia,
 • biopsja cienkoigłowa (BAC),
 • spiralna tomografia komputerowa (TK),
 • rezonans magnetyczny (NMR),
 • ultrasonografia węzłów chłonnych.

Pacjentom przed leczeniem lub w trakcie leczenia poza Instytutem proponujemy możliwość profesjonalnej porady i konsultacji onkologicznej. W razie potrzeby zapewniamy leczenie promieniami lub chemioterapię i wysokiej jakości opiekę medyczną w oddziale szpitalnym Kliniki.
To właśnie w I Klinice Radioterapii zastosowano kilka lat temu, po raz pierwszy na świecie ciągły system napromieniania raka jamy ustnej, gardła i krtani bez przerw sobotnio-niedzielnych. System ten jest obecnie stosowany rutynowo w Klinice wraz z innymi, niekonwencjonalnymi sposobami napromieniania (np. radioterapia dwa razy dziennie, radiochemioterapia, radioterapia konformalna w tym IMRT, radioterapia śródoperacyjna, hipertermia, tele-brachyterapia). Wszystkie te sposoby charakteryzują się większą skutecznością przeciwnowotworową, co zwiększa szansę na wyleczenie bez konieczności operacji i okaleczenia, wymagają jednak hospitalizacji i leczenia wspomagającego.
Część nowotworów złośliwych wymaga leczenia kilkoma różnymi metodami. Takim chorym oferujemy możliwość leczenia skojarzonego prowadzonego przez wielodyscyplinarne zespoły narządowe składające się ze specjalistów radioterapii, chemioterapii, laryngologii, chirurgii onkologicznej, chirurgii szczękowo twarzowej i ortopedii (Zespół Nowotworów Głowy i Szyi, Zespół Nowotworów Piersi i Zespół Guzów Kości).

Oferta leczenia skojarzonego obejmuje:

 • leczenie raka piersi, w tym tzw. leczenie „oszczędzające” (bez konieczności usunięcia całego narządu),
 • leczenie raka warg, języka, policzka, dna jamy ustnej gardła oraz nowotworów ślinianek, w tym leczenie bez konieczności profilaktycznego usuwania węzłów chłonnych,
 • leczenie mięsaków tkanek miękkich i kości, w tym leczenie „oszczędzające”, bez konieczności amputacji.

W ramach Zespołów Narządowych współpracujemy również z klinikami otolaryngologii i chirurgii Śląskiej Akademii Medycznej oraz Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.
Pacjentom po zakończonym leczeniu w I Klinice Radioterapii zapewniamy stały nadzór onkologiczny i rehabilitacyjny.

 

Kadrę Kliniki stanowi zespół lekarzy specjalistów II stopnia z zakresu radioterapii onkologicznej oraz wysokowyspecjalizowanych i doświadczonych pielęgniarek. Wieloletnie doświadczenie kliniczne pracowników zapewnia wysoką jakość i fachowość świadczonych usług.

W II Klinice Radioterapii prowadzone jest leczenie nowotworów płuc i sródpiersia, przewodu pokarmowego w tym skojarzona radio i chemioterapia raka przełyku i odbytu, a we współudziale z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Instytutu Onkologii oraz Oddziałami Chirurgii Ogólnej z terenu Śląska, uzupełniające pooperacyjne leczenie nowotworów żołądka i odbytnicy. We współpracy z Oddziałami Urologicznymi prowadzimy kompleksowe leczenie nowotworów układu moczowego. Głównym sposobem leczenia jest teleradioterapia tj. leczenie zewnętrznymi wiązkami promieniowania jonizującego, kojarzona w różnych sekwencjach z leczeniem operacyjnym, chemioterapią i hormonoterapią.

W Przychodni Przyklinicznej Instytutu Onkologii udzielamy konsultacji onkologicznych oraz prowadzimy nowoczesną i kompleksową diagnostykę nowotworów, wykorzystując swoje bogate doświadczenie kliniczne i najnowocześniejsze, dostępne badania dodatkowe. W ścisłej współpracy z Zakładem Radiodiagnostyki, Zakładem Patologii Nowotworów i Zakładem Medycyny Nuklearnej prowadzimy kompleksową diagnostykę raka gruczołu krokowego.

Pacjentom po zakończonym leczeniu w II Klinice Radioterapii zapewniamy stały nadzór onkologiczny.

Wieloletnie doświadczenia własne Kliniki i Instytutu Onkologii oraz liczne szkolenia odbyte w najlepszych ośrodkach onkologicznych w Polsce, krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych pozwoliły na ukształtowanie wysokospecjalistycznego zespołu terapeutycznego w pełni wykorzystującego w diagnostyce i w leczeniu najnowsze zdobycze i osiągnięcia światowej onkologii.

Oryginalnymi osiągnięciami II Kliniki Radioterapii są:

 • wprowadzenie i rozpowszechnienie w Polsce nowoczesnych metod leczenia skojarzonego nowotworów złośliwych jąder,
 • zastosowanie jednoczasowej radiochemioterapii w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc,
 • zastosowanie jednoczasowej radiochemioterapii w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca w skojarzeniu z profilaktycznym napromienianiem mózgowia,
 • opracowanie wspólne z Zakładem Planowania Radioterapii i Brachyterapii unikatowej w skali Europy i świata metody konformalnej obrotowej teleradioterapii z użyciem dynamicznego filtra klinowego i kolimatora wielolistkowego w leczeniu raka gruczołu krokowego.
 • wspólnie z Zakładem Brachyterapii wprowadzenie nowoczesnej metody skojarzonego leczenia raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem teleradioterapii i śródtkankowej brachyterapii w czasie rzeczywistym.

Obecnie w II Klinice Radioterapii prowadzone są badania, których celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa wyleczenia nowotworów przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka powikłań popromiennych i toksyczności leczenia.

 

Głównymi tematami badawczymi kliniki są:

 • optymalizacja metod leczenia raka płuca z wykorzystaniem obrazowania PET zintegrowanego z nowoczesnymi technikami planowania radioterapii,
 • badania nad niekonwencjonalnymi sposobami frakcjonowania dawki promieniowania w leczeniu nowotworów płuca,
 • zastosowanie w leczeniu nowotworów złośliwych skojarzonej jednoczasowej radiochemioterapii z użyciem chemioterapeutyków jako czynnika promieniouczulającego komórki guza nowotworowego,
 • opracowanie nowoczesnych technik teleradioterapii konformalnej w leczeniu nowotworów o różnym umiejscowieniu,
 • wprowadzenie niekonwencjonalnych sposobów frakcjonowania w leczeniu raka gruczołu krokowego,
 • we współpracy z Zakładem Biologii Nowotworów, badania nad molekularnymi czynnikami prognostycznymi w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Pracownicy II Kliniki radioterapii prowadzą również zajęcia dydaktyczne z zakresu onkologii ze studentami VI-go roku Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej.

 

II Kliniki Radioterapii prowadzi badania kliniczne z zakresu skojarzonego leczenia wewnętrznego narządu rodnego w oparciu o nowe techniki radioterapii i najnowsze osiągnięcia farmakologii. W terapii wykorzystuje się wyniki prowadzonych badań radiobiologicznych i molekularnych.

 
 

Na podstawie własnych doświadczeń i współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi opracowano rekomendację dotyczącą:

 • skojarzonego leczenia raka szyjki trzonu macicy z zastosowaniem: 
      -
  brachyterapii, 
      -
  dawek wysokich mocy.
 • radiochemioterapii zaawansowanego raka szyjki macicy,
 • monitorowania i leczenia ostrych odczynów pooperacyjnych,

Klinika specjalizuje się w:

 • pełnoprofilowej diagnostyce z zastosowaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnych w zakresie radiologii i patologii oraz technik laboratoryjnych,
 • leczeniu obejmującym radioterapię samodzielną i uzupełniającą po leczeniu operacyjnym w tym brachyterapię (leczenie kontaktowe izotopami) z użyciem nowoczesnej aparatury zapewniającej precyzję leczenia, bezpieczeństwo oraz wysoki komfort dla pacjentek,
 • chemioterapii nowotworów,
 • radiochemioterapii,
 • monitorowaniu i leczeniu wczesnych i późnych odczynów pooperacyjnych. 

Prowadzimy specjalistyczny nadzór ginekologiczno-onkologiczny po leczeniu w ramach Przychodni Przyklinicznej  Instytutu.

Klinika współpracuje z Zakładem Radiodiagnostyki, Zakładem Radioterapii, Zakładem Patologii Nowotworów, Zakładem Brachyterapii oraz Zakładem Analityki i Biochemii Klinicznej.

Kadrę medyczną Kliniki stanowi wysokowykwalifikowany personel medyczny, dysponujący wieloletnim doświadczeniem naukowym i leczniczym.

Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą podnosi kwalifikacje kadry medycznej. Pracownicy Kliniki wchodzą w skład Zespołu Narządowego Guzów Jajnika, biorą udział w szkoleniu studentów Śląskiej Akademii Medycznej.

 

Klinika Onkologii Klinicznej i Dświadczalnej prowadzi pełną diagnostykę, leczenie oraz konsultacje chorych z wszystkimi  rodzajami nowotworów złośliwych u dorosłych.

Kadrę Kliniki stanowi zespół lekarzy specjalistów II stopnia z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii i chorób wewnętrznych oraz wysokowyspecjalizowanych, doświadczonych pielęgniarek. Wieloletnie doświadczenie kliniczne pracowników zapewnia wysoką fachowość świadczonych usług.
Metody leczenia i uzyskiwane wyniki są tematami przewodów doktorskich pracowników Kliniki i doniesień naukowych publikowanych w literaturze fachowej oraz na zjazdach i konferencjach onkologicznych w kraju i za granicą. Klinika współpracuje z Europejską Organizacją do Badań nad Leczeniem Raka (EORTC) z siedzibą w Brukseli.

W centrum zainteresowań Kliniki znajdują się w szczególności:

 • nowotwory piersi;
 • nowotwory płuc;
 • nowotwory jajników;
 • nowotwory jąder;
 • ziarnica złośliwa i chłoniaki;
 • nowotwory przewodu pokarmowego;
 • czerniak złośliwy.

W powyższych jednostkach chorobowych leczenie systemowe jest  podstawowym elementem terapii uzupełniającej po leczeniu operacyjnym lub radioterapii, a w przypadkach zaawansowanych często jest leczeniem z wyboru.

Oprócz stosowania wielolekowych programów standardowych Klinika prowadzi badania nad wdrażaniem nowych leków przeciwnowotworowych niedostępnych na polskim  rynku farmaceutycznym, a także nad oceną ich skuteczności i toksyczności. Ważnym polem działalności Kliniki jest  leczenie objawów ubocznych  i  powikłań po leczeniu.

Do leczenia szpitalnego kwalifikowani są chorzy, którzy wymagają wykonania wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych i leczenia systemowego wymagającego całodobowego nadzoru medycznego. W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w Oddziale Dziennej Chemioterapii, gdzie niezbędne badania i zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia.
W gabinetach Przychodni Przyklinicznej Instytutu Onkologii, kompleksowa diagnostyka nowotworów oraz kwalifikacja chorych do leczenia jest prowadzona przez lekarzy Kliniki, gdzie po zakończonym leczeniu Pacjenci podlegają stałej, okresowej kontroli onkologicznej. 

Jako jedyny ośrodek w Województwie Śląskim, Klinika posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do specjalizowania młodych lekarzy w zakresie onkologii klinicznej.

 


 

Lekarze przyjmujący w tej placówce Przypisz lekarza

Imię i Nazwisko Specjalizacje Dotatkowe
informacje
dr Beata Jurecka - Lubieniecka Endokrynologia Szczegóły

Świadczone usługi medyczne Przypisz usługę

Aktualnie nie dysponujemy informacjami na temat świadczonych usług medycznych.

Kontraktowe pakiety ubezpieczeniowe

Aktualnie nie dysponujemy informacjami na temat kontraktowych ubezpieczycieli.

Twoja ocena

Oceniać mogą tylko osoby zarejestrowane w serwisie

Załóż konto i/lub Zaloguj się

Opinie internautów

Nie dodano jeszcze żadnej opinii.

Dodaj opinię

Swoje opinie wyrażać mogą tylko opini zarejestrowane w serwisie

Załóż konto i/lub Zaloguj się

Pogotowie? Przychodnia? Poradnia? Laboratorium? Gabinet stomatologiczny? Ginekologiczny? Wszystko czego możesz potrzebować w miejscowości Gliwice w Prywatnym Zdrowiu

Miejscowi lekarze, Gliwice

Polecamy: logiczne chińskie gry planszowe, które rozwijają strategiczne myślenie, wyrabiają bystrość umysłu i ćwiczą pamięć.


© 2008-2013 Prywatne Zdrowie. Pewne prawa zastrzeżone